Zespoły uciskowe nerwu łokciowego

Objawy czuciowe obejmują zwykle drętwienie palca małego i serdecznego, które nasila
się w ustawieniu ręki w pozycji zgięcia w stawie łokciowym Objawy ruchowe przejawiają
się w postaci słabości, niezdarności ruchowej i upuszczania przedmiotów. Występują również trudności ze skrzyżowaniem palca II i III, zmniejszenie kłębika i pierwszej przestrzeni między kośćmi śródręcza.