Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego

Pojawia się ból na ogół niezbyt duży, obrzęk, wzmożone odczucie ciepła i zaczerwienienie skóry. W przypadku zakażenia treści zapalenie może stać się ropne, występuje wtedy duży ból i gorączka.