Zamrożony bark

W zaawansowanych stadiach, często niepoddawanych ukierunkowanemu leczeniu, bark ulega postępującemu zesztywnieniu-zamrożony bark. W wyniku długotrwałego utrzymywania kończyny w pozycji bezbólowej, dochodzi do obronnego napięcia mięśni w okolicy barku
i ograniczenia ruchomości stawu. W kolejnej fazie mięśnie zaczynają zanikać, a powrót do pełnej sprawności staje się niemożliwy.