Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo Psychologiczne dla Dzieci i Młodzieży

Prowadzimy kompleksowe poradnictwo psychologiczne dla dzieci oraz młodzieży. Współpracujemy także z rodzicami, opiekunami, nauczycielami poprzez spotkania indywidualne i grupowe.

Na prawidłowy rozwój dzieci oraz młodzieży na wpływ wiele czynników. Ponieważ każda osoba jest odmienna od wszystkich pozostałych niezwykle istotne jest odnalezienie najbardziej efektywnej, indywidualnej drogi.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu m.in. najnowszych narzędzi psychometrycznych, które pozwalają na precyzyjne odnalezienie zarówno podłoża trudności jak i mocnych stron, na których warto oprzeć dążenie do osiągnięć. Wszystkie zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różnorodne oraz specjalnie wyprofilowane pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłki) pozwalające na całkowite wyeliminowanie nudy przy jednoczesnym wzroście precyzji diagnostycznej.

Wszelkie posiadane przez nas testy są ich najnowszymi oraz legalnymi wersjami. Posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dla każdego naszego klienta przygotowujemy indywidualny plan pracy.

W zakres świadczonych usług wchodzi:

 • Kontrolna ocena poziomu rozwoju dziecka

Kompleksowe sprawdzenie szerokiego spektrum zdolności zestawione z wynikami typowymi dla określonego wieku oraz wskazanie na mocne oraz wymagające wsparcia strony dziecka. Jest to świetna podstawa do określenia zarówno przestrzeni do pracy terapeutycznej jak i wskazanie na mocne strony dziecka co może posłużyć jako pomoc np. w podjęciu decyzji na temat tego czy lepiej zapisać je na dodatkowe zajęcia z programowania czy na lekcje muzyki.

 • Diagnoza w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu:
  • Intelektualnym
  • Społecznym
  • Emocjonalnym

Jeśli cokolwiek w zachowaniu dziecka budzi wątpliwości rodzica warto to skonsultować ze specjalistą. Istnieje możliwość skutecznego złagodzenia objawów wielu zaburzeń rozwojowych poprzez wcześnie rozpoczętą oraz systematyczną pracę. To także sposób na rozwianie wątpliwości czy jakakolwiek praca ze specjalistą jest na tym etapie w ogóle konieczna.

 • Diagnostyka oraz wsparcie obejmuje:
  • Umiejętności psychomotoryczne
  • Inteligencję
  • Kompetencje społeczno-emocjonalne
  • Motywację do osiągnięć
  • Zdolności matematyczne oraz językowe
  • Percepcję wzrokową
  • Uwagę
  • Pamięć
  • Gotowość szkolną
  • ADHD
  • Depresję
  • Lęk separacyjny
  • Fobię szkolną
  • Zachowania buntownicze
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Określenie mocnych oraz wymagających wsparcia stron dziecka
 • Porady wychowawcze dla rodziców, opiekunów
 • Warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców
 • Terapia psychologiczna:
  • Regularne, cotygodniowe spotkania z dzieckiem według indywidualnego planu (na podstawie wcześniejszej konsultacji oraz diagnozy)
  • Konsultacje co kilka tygodni mające na celu ukierunkowanie pracy oraz sprawdzenie postępów pracy własnej


Poradnictwo Psychologiczne dla Sportowców

 

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne dla sportowców na każdym etapie swojej kariery oraz zajęcia grupowe z psychologiem sportu w klubach sportowych.

Odpowiednie przygotowanie psychiczne do sytuacji walki sportowej jest równie istotne co przygotowanie fizyczne. Dzięki odpowiedniemu treningowi mentalnemu możliwe jest między innymi skuteczniejsze wykorzystanie czasu treningowego, zdobycie umiejętności wejścia w stan maksymalnej koncentracji oraz jej utrzymania w określonym czasie (np. na czas startu w zawodach) czy wykorzystanie emocji w sposób wspierający osiągnięcie celu sportowego. Praca z psychologiem rozwija wszystkie najistotniejsze kompetencje, które składają się na wynik końcowy.

W zakres świadczonych usług wchodzi:

 • Poprawa koncentracji w sytuacji walki sportowej

Zdolność koncentracji należy do zdolności poznawczych, których można się nauczyć. Istnieje możliwość nauczenia się odpowiedniego „zarządzania” swoją koncentracją zarówno w czasie jak i w miejscu, dzięki czemu najwyższy jej poziom może zostać osiągnięty np. podczas zawodów sportowych.

 • Zwiększenie skuteczności treningów

Skuteczność treningów można zwiększyć wzmożonym wysiłkiem fizycznym, dietą jak również pracą z psychologiem sportu. Taka współpraca pomaga odnaleźć najważniejsze elementy treningowe, efektywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na treningach a także odkryć nowe pokłady, które zostaną wykorzystane w jego trakcie. To również wsparcie w efektywnym zarządzaniu własną energią psychiczną oraz fizyczną.

 • Kontrola emocji

Niezwykle istotnym elementem w sporcie jest zarówno zdolność do kontroli emocji jak i umiejętność ich wykorzystania w osiągnięciu celu. Dzięki pracy z psychologiem istnieje możliwość nauczenia się skutecznych strategii przeniesienia emocji na pole walki sportowej tak, by grały po stronie sportowca.

 • Utrzymywanie motywacji przez cały sezon

Praca z psychologiem pomaga w utrzymaniu motywacji do pracy przez cały sezon, także w trakcie poczucia przeciążenia lub niemożliwości osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów sportowych. Pozwala na poprawę własnej skuteczności oraz wzrost zaangażowania i formy.

 • Powrót do formy po kontuzji

Powrót do formy może okazać się wyzwaniem. Współpraca z psychologiem sportu pomaga przyśpieszyć proces rekonwalescencji a także znosi blokady psychiczne mogące powstać po doznaniu urazu fizycznego.

 • Wyznaczanie celów sportowych oraz strategii realizacyjnych

Odpowiednie ustalenie krótko oraz długoterminowych celów sportowych jest podstawą osiągnięcia celu oraz utrzymania odpowiedniej motywacji. Spotkanie z psychologiem pozwoli ukierunkować myślenie, dzięki czemu możliwe będzie najbardziej optymalne wykonanie swojej pracy w momencie konkretnych zawodów sportowych. Możliwe będzie także stworzenie pełnego, długoterminowego planu pracy oraz sposobów jego realizacji zgodnych z możliwościami sportowca.

 • Nauka skutecznych strategii radzenie sobie ze stresem

Stres potrafi dać się we znaki każdemu sportowcowi. W sytuacji walki sportowej niezwykle istotna jest umiejętność odpowiedniego radzenia sobie z nim, jak również efektywnego wykorzystania benefitów płynących z pobudzenia.

 • Poprawa samooceny i pewności siebie

Samoocena i pewność siebie to obszary mające duże przełożenie na uzyskiwane wyniki. Dzięki pracy z psychologiem sportu możliwe jest podniesienie poczucia własnej skuteczności oraz pewności siebie. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne przeniesienie umiejętności zdobytych w trakcie treningów na przestrzeń zawodów sportowych.

 • Przygotowanie na sytuacje trudne oraz niespodziewane

Zarówno w sporcie jak i w życiu zdarzają się sytuacje trudne oraz niespodziewane. Spotkania z psychologiem pozwalają na przygotowanie się do przeżycia takiej sytuacji jak i służą wsparciem, gdy już się wydarzą pozwalając szybciej wrócić do pełnej formy psychicznej i fizycznej.

 • Warsztaty psychologiczne dla klubów sportowych

Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla klubów sportowych podczas których uczymy zawodników elementarnych umiejętności psychologicznych potrzebnych dla poprawy efektów ich pracy. Pomagamy drużynom w ustalaniu wspólnych celów sportowych, uczymy skutecznej komunikacji w zespole, radzenia sobie z emocjami wynikającymi z pracy zespołowej jak również wspieramy procesy integracyjne zawodników.