+
Średnia ocen: 5.0 / 5
Zadzwoń

Dane pochodzą z portalu:

Opinie klientów

Średnia ocen: 5.0 ( opini)

Zobacz więcej
Telefon: 14 696 50 80

Kręgosłup

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Kręgozmyk

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Dyskopatia

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Staw skokowy

Skręcenie stawu skokowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Staw kolanowy

Skręcenie i uszkodzenia więzadłowe stawu kolanowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Staw biodrowy

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Martwica głowy kości udowej

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Biodro trzaskające

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Uszkodzenie obrąbka stawowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Nadgarstek

Zespół kanału łokciowego (kanału Guyona)

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Choroba de Quervaina

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Zespół cieśni kanału nadgarstka

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Staw łokciowy

Uszkodzenie zwyrodnieniowe

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Zespoły uciskowe nerwu łokciowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Łokieć tenisisty

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Staw barkowy

Wapniejące zapalenie stożka rotatorów

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Niestabilność / Nawrotowe zwichnięcie barku

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Uszkodzenia stożka rotatorów

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Zamrożony bark

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Zespół bolesnego barku

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Powrót do listy schorzeń

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Początkowe objawy choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa nie wydają się być uciążliwe, towarzyszą im zwykle nieznaczne dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości kręgosłupa ściśle uzależnione od stopnia zwyrodnienia. Nie należy jednak ignorować takich syngałów i od razu podjąć stosowane kroki zapobiegawcze. Nasilające się objawy choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa to przede wszystkim promieniujące bóle kręgosłupa np. do pośladków czy kończyn dolnych, stany mrowienia i drętwienia oraz ogólne osłabienie nóg podczas wykonywania ruchów. Ostre zespoły bólowe zaczynają pojawiając się w przypadku przemieszczania się i przepukliny elementów kręgosłupa (np. krążków międzykręgowych).

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Kręgozmyk

Kręgozmyk występuje najczęściej w dolnym odcinku kręgosłupa lędźwiowego i zwykle objawia się w postaci promieniujących bólów sięgających od miejsca przemieszczenia się kręgów aż do kończyn dolnych. Bóle te nasilają się przede wszystkim przy wstawianiu oraz siadaniu.

Metody leczenia: Taping

Czas leczenia: 3 - 7 wizyt

Dyskopatia

Ból tego typu ma różny charakter i nasilenie. Często określany jest jako tępy i trudny do zlokalizowania, po pewnym czasie skupiający się w okolicy lędźwiowej, a w ostrym przebiegu promieniujący wzdłuż nerwu kulszowego w dół do miednicy i kończyn dolnych. Nocą, podczas odpoczynku z reguły dolegliwości ustępują; chociaż u pewnej grupy chorych ból może być większy rano a mniejszy w trakcie codziennej aktywności.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Kręgosłup

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Skręcenie stawu skokowego

Dolegliwości bólowe i obrzęk występują w części przedniej i bocznej (zewnętrznej stawu) i w zależności od ich nasilenia skręcenie klasyfikujemy w skali 3 stopniowej:

  • Pierwszy stopień- niewielkie naciągnięcie lub naderwanie więzadeł, brak objawów niestabilności lub nieznacznie wyczuwalne, niewielki ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości stawu,
  • Drugi stopień- częściowe zerwanie włókien więzadłowych, niewielka niestabilność, znaczna bolesność, obrzęk i ograniczenie ruchów.
  • Trzeci stopień- całkowite zerwanie włókien więzadłowych, duży obrzęk i bolesność.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Staw skokowy

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Uszkodzenie zwyrodnieniowe

Objawy w przypadku takiego uszkodzenia nie powstają tak nagle, ból może narastać stopniowo, może nie występować blokowanie stawu a początkiem dolegliwości może być ruch związany z życiem codziennym np. wstawanie z krzesła.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Skręcenie i uszkodzenia więzadłowe stawu kolanowego

Pacjent z urazem więzadłowym może mieć uczucie „trzasku” wewnątrz stawu, ucieknięcia kolana, najczęściej pojawia się obrzęk (staw traci swoje kształty – powiększa się ), często występuje ograniczenie ruchu i chwiejność przy próbie wykonania kroku.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Staw kolanowy

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Najważniejszym objawem jest ból. Najpierw to ból umiejscowiony w pachwinie i w biodrze. Szczególnie dotkliwy jest podczas wstawania i chodzenia. Ból ten promieniuje do kolana, ale może być odczuwany tylko w kolanie. Chory zaczyna kuleć. W miarę rozwoju choroby ból pojawia się po dłuższym obciążeniu chorego stawu także w czasie spoczynku i może trwać do 8 godzin. Dochodzi do znacznego ograniczenia ruchów w stawie i przymusowego ustawienia kończyny.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Martwica głowy kości udowej

Objawami są bóle spoczynkowe, stałe dolegliwości bólowe w okolicy pachwiny lub jedynie niecharakterystyczny ból kręgosłupa, a także wyraźnie postępujące ograniczenie ruchomości biodra i utykanie.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Biodro trzaskające

Do objawów charakterystycznych dla zespołu trzaskającego biodra należą: słyszalne, niebolesne trzaski, przeskakiwanie lub chrobotanie w okolicy stawu biodrowego, pojawiające się głównie podczas ruchu zginania i prostowania stawu. Tępy ból zlokalizowany w obrębie stawu biodrowego, pojawiający się zazwyczaj po wysiłku fizycznym, jako efekt przeciążenia, utrudnione poruszanie się- w cięższych przypadkach.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Uszkodzenie obrąbka stawowego

Na schorzenie może także wskazywać ból w pachwinie, odczucie przeskakiwania wewnątrz stawu, ograniczenie ruchomości i utykanie. Należy jednak zaznaczyć, że nie są objawy charakterystyczny i mogą być spowodowane również innymi dolegliwościami.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Staw biodrowy

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Zespół kanału łokciowego (kanału Guyona)

Objawy ucisku zawsze związane są z drętwieniem opuszki palca małego i serdecznego. Stopniowo dochodzi do osłabienia i zaniku mięśni zaopatrzonych przez nerw łokciowy oraz zgięciowych przykurczów palców IV i V. W cięższych uszkodzeniach dochodzi do szponiastego ustawienia palców IV i V oraz odstawania palca V.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Choroba de Quervaina

Pacjenci zgłaszają ból i obrzęk okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej nasilające się przy ruchach kciuka lub silnym chwycie. Występuje również bolesność uciskowa tej okolicy i jeżeli w procesie chorobowym udział bierze także gałązka powierzchowna nerwu promieniowego, wymienionym objawom może towarzyszyć znaczna przeczulica tego obszaru.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Zespół cieśni kanału nadgarstka

Nie są charakterystyczne, a zaliczyć do nich można: odczuwalne w czasie wykonywania pracy i nasilające się w nocy drętwienie, ból i kłucie palców: kciuka, wskazującego, środkowego i czasami serdecznego. Osłabienie mięśni kciuka, promieniuje z ręki poprzez przedramię i ramię do barku ból, osłabione czucie w palcach.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Nadgarstek

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Łokieć golfisty

Ból i tkliwość na wewnętrznej stronie łokcia. Czasami ból przebiega wzdłuż wewnętrznej strony przedramienia, sztywność, osłabienie, słabość ręki, nadgarstka i palców, drętwienie i mrowienie. Ból łokcia golfisty może pojawić się nagle lub stopniowo. Mogą go nasilić następujące czynności: uderzenie kijem golfowym lub rakietą tenisową, zgniecenie lub chwyt piłki, uściśnięcie dłoni, obrócenie klamki, dźwiganie ciężarów, podniesienie czegoś dłonią skierowaną w dół,  zgięcie nadgarstka.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego

Pojawia się ból na ogół niezbyt duży, obrzęk, wzmożone odczucie ciepła i zaczerwienienie skóry. W przypadku zakażenia treści zapalenie może stać się ropne, występuje wtedy duży ból i gorączka.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Zespoły uciskowe nerwu łokciowego

Objawy czuciowe obejmują zwykle drętwienie palca małego i serdecznego, które nasila
się w ustawieniu ręki w pozycji zgięcia w stawie łokciowym Objawy ruchowe przejawiają
się w postaci słabości, niezdarności ruchowej i upuszczania przedmiotów. Występują również trudności ze skrzyżowaniem palca II i III, zmniejszenie kłębika i pierwszej przestrzeni między kośćmi śródręcza.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Łokieć tenisisty

Głównym objawem łokcia tenisisty jest ból pojawiający się w specyficznych sytuacjach. Ból sytuuje się z boku łokcia, po stronie zewnętrznej i występuje przy ruchach nadgarstków.

Ból przy chwytaniu, naciskaniu i ruchach obrotowych, tkliwość tkanek podczas ucisku, nawet lekkiego w łokciu, ból nasilający się przy prostowaniu nadgarstka. Trudności w wykonywaniu prostych codziennych czynności: podawaniu ręki czy chwytaniu szklanki z napojem.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Staw łokciowy

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Wapniejące zapalenie stożka rotatorów

Dolegliwości pojawiają się nagle, są bardzo silne i w krótkim czasie powodują ograniczenie ruchomości barku.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Niestabilność / Nawrotowe zwichnięcie barku

Objawy zwichnięcia to zniekształcenie okolicy stawu barkowego, przymusowe ustawienie kończyny (brak możliwości ruchu)i silny ból.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Uszkodzenia stożka rotatorów

Podstawowym objawem uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów są silne bóle, często występujące w nocy. Znacznie ograniczona jest również funkcja czyli możliwość ruchu
w stawie. Może wystąpić przeskakiwanie w stawie i zanik mięśni wokół barku. Oczywiście najbardziej upośledzone są te jej elementy ruchu które bezpośrednio zależą od funkcji uszkodzonego ścięgna. W większości przypadków dotyczy to ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, co stosunkowo łatwo poznać po kłopotach z odwodzeniem (uniesieniem do boku) kończyny.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Zamrożony bark

W zaawansowanych stadiach, często niepoddawanych ukierunkowanemu leczeniu, bark ulega postępującemu zesztywnieniu-zamrożony bark. W wyniku długotrwałego utrzymywania kończyny w pozycji bezbólowej, dochodzi do obronnego napięcia mięśni w okolicy barku
i ograniczenia ruchomości stawu. W kolejnej fazie mięśnie zaczynają zanikać, a powrót do pełnej sprawności staje się niemożliwy.

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Zespół bolesnego barku

Głównym objawem zespołu bolesnego barku jest ból. Początkowo może być niewielki i nasilać się podczas unoszenia rąk powyżej poziomu ramion. Z czasem intensywność dolegliwości może wzrastać. Charakterystyczne jest promieniowanie bólu na łopatkę i kark. W przypadku nagłych urazów ból będzie ostry i kłujący, odczuwany przy każdym ruchu stawu barkowego. Bardzo często patologii towarzyszy miejscowy obrzęk. Występuje także ograniczenie ruchomości kończyny, niemożliwe staje się wykonywanie czynności dnia codziennego (ubieranie, mycie). Mogą wystąpić problemy z zasypianiem (bóle nocne).

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Staw barkowy

Metody leczenia:

Czas leczenia:

Prosimy pacjentów gabinetu by nie parkowali przy skrzyżowaniu Konarskiego - Wspólna, ponieważ zasłania to widok samochodom wyjeżdżającym w lewo z gabinetu w kierunku Cmentarza.