Przyjdź na bezpłatne porady lekarskie i zabiegi rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne

W ramach projektu nr RPMP.08.06.02-12-0185/18

„POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ ZDOLNOŚCI DO AKTYWNOŚĆI ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

TARNOWSKIEGO, BRZESKIEGO, DĄBROWSKIEGO I MIASTA TARNOWA DZIĘKI ZWIĘKSZENIU ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ I KOMPLEKSOWEJ REHABILITACYJI”

Wartość projektu: 1 020 015,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 867 012,75 zł

Okres realizacji: 01.10.2018-30.09.2020

Rehabilitacja –kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.

 Do badań kwalifikują się mieszkańcy lub osoby pracujące lub uczące się lub wyrażające gotowość do zatrudnienia z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz miasta Tarnowa:

w wieku powyżej 15 lat

– osoby z uprzednio rozpoznaną dysfunkcją narządu ruchu będącą skutkiem:

    • wrodzonych zniekształceń narządu ruchu (Q65 – Q79 według klasyfikacji ICD-10)
    • choroby zwyrodnieniowej stawów, w szczególności choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu ramiennego (M47, M00 – M25)
    • choroby układowej tkanki łącznej (M32 – M35)
  • urazu, w tym złamań i amputacji (S40 – S99, T91 – T95, Z89)

osoba dysponująca dokumentacją medyczną pozwalająca na określenie jednostki chorobowej, tj.:

    • Wyniki badań obrazowych (Rtg,TK,MR,USG) i neurofizjologicznych (EMG);
  • Odpisy dokumentacji leczenia ambulatoryjnego; karty informacyjne leczenia szpitalnego.

REJESTRACJA:

Poniedziałek–Piątek

Godz.: 08.00 – 17.00

Tel/fax 14 696 50 80

Tel kom 795 999 090

Adres: Wspólna 34, Tarnów